Logo

Tietoa verkkosivustosta ja tietosuoja

Tietosuojapolitiikka

Milloin henkilötietoja kerätään

ANS Finlandin vastuulla on lennonvarmistusjärjestelmän kehittäminen ja ylläpitäminen Suomessa. Mahdollisimman turvallisen, sujuvan ja tehokkaan lennonvarmistusjärjestelmän turvaaminen edellyttää ANS Finlandilta henkilötietojen käsittelyä.

ANS Finland kerää ja käsittelee henkilötietoja muun muassa lentosuunnitelmien käsittelyn yhteydessä sekä tarjoamiensa lennonjohtopalveluiden, ilmailutiedotuspalveluiden, lentopelastuspalveluiden, koulutuspalveluiden sekä tiedotus- ja neuvontapalveluiden yhteydessä.

Lisäksi ANS Finland kerää henkilötietoja tarjoamiensa verkkosivustojen [www.ansfinland.fi ja www.ais.fi] käytön yhteydessä. ANS Finland linkittää tai integroi myös muiden palveluntarjoajien palveluita kuten lentoaseman toimijan omille verkkosivuilleen. Tällaisiin palveluihin soveltuvat näiden kolmansien osapuolten tietosuojakäytännöt ja käyttöehdot.

ANS Finlandin lisäksi muut Suomen lentoasemilla operoivat toimijat, kuten lentoaseman pitäjät sekä lentoyhtiöt keräävät ja käsittelevät henkilötietoja. Tällöin niiden keräämien henkilötietojen käsittely perustuu kyseisten toimijoiden omiin tietosuojakäytäntöihin, eikä ANS Finland näin ollen vastaa niiden tietosuojan toteuttamisesta eikä sopimusehdoista.

Mitä henkilötietoja kerätään

ANS Finland kerää lentosuunnitelmien käsittelyyn liittyen muun muassa seuraavia tietoja: ilma-aluksen tunnus, ilma-aluksen päällikkö, lentosuunnitelma, faksinumero ja henkilötietoja, kuten laatijan nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja faksinumero.

Koulutuspalveluihin liittyen ANS Finland kerää muun muassa koulutettavien henkilötietoja.

Ilmatilaan liittyen ANS Finland kerää muun muassa ilmatilan hallintaan, varaukseen ja valvontaan liittyviä henkilötietoja.

ANS Finland kerää ilmailukäsikirjoihin liittyvien esterekisteritietojen ylläpitämiseksi muun muassa henkilötietoja.

ANS Finlandin uutiskirjeen tilauspalveluun liittyen ANS Finland kerää muun muassa uutiskirjeen tilaajien nimi- ja sähköpostitietoja.

Verkkopalveluidensa käyttäjistä ANS Finland kerää muun muassa seuraavia tietoja: IP-osoite, päätelaitteen laitetunnisteet, istuntotiedot ja muita lisätietoja ANS Finlandin palveluiden käytöstä.

ANS Finland kerää myös henkilötietoja palaute- ja yhteydenottolomakkeiden välityksellä, jolloin se prosessoi ja käyttää annettuja tietoja tietosuojasäännösten mukaisesti ja ainoastaan kyseisen palautteen käsittelemiseksi.

ANS Finland ei jaa näitä tietoja kolmansille osapuolille, ellei se ole tarpeen palautteen käsittelemiseksi tai luovuttamiselle on muu lainmukainen ja perusteltu syy.

Lisäksi ANS Finland kerää ei-henkilökohtaisia tietoja, joilla tarkoitetaan muun muassa ANS Finlandin verkkopalveluiden käyttöä koskevia tietoja, joista ei voi tunnistaa yksittäistä henkilöä.

Miten henkilötietoja kerätään ja käsitellään

Lennonneuvonta kerää lentosuunnitelmatietoa ANS Finlandin verkkosivustojen, kansallisen ja kansainvälisien ilmailuviestiverkkojen ja julkisen puhelinpalvelun kautta saadakseen asiakkaille lennonjohto-, etsintä- ja pelastuspalvelua. Tietojen perusteella lennonjohto- ja lentopelastuspalvelu hyödyntää muun muassa tutkasta saatuja ilma-aluksien tunnistustietoja lennonjohtopalveluissa, jotka käsittävät muun muassa ilma-aluksien kommunikointi- ja seuranta- sekä konventionaalisia navigointipalveluja.

Lisäksi ilmatilahallintayksikkö saa henkilötietoja viranomaisen kautta. Tieto toimitetaan Ilmatilan varaushakemuslomakkeella, joka on viranomaisen ylläpitämässä verkkopalvelussa. Varaustoiminta perustuu viranomaisen hyväksymään ja kuvattuun toimintakäsikirjaan.

ANS Finland kerää automaattisesti henkilötietoja verkkosivustoillaan vierailevista henkilöistä sekä verkkopalveluidensa käyttäjistä, jotta se voi tarjota ja kehittää palveluitaan sekä huolehtia tietoturvallisuudesta ja ehkäistä palveluiden väärinkäyttöä.

Ilma-aluksen tunnistus- ja lentosuunnitelmatietoja luovutetaan lentoaseman pitäjälle, Finavia Oyj:lle, omia tarkoituksia, muun muassa laskutusta, varten.

Kaikkia kerättyjä tietoja käytetään aikaisemmin mainittuihin tarkoituksiin.

Evästeet

ANS Finland hyödyntää evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita palveluidensa kävijämäärien tilastollisessa seurannassa ja tunnistaakseen päätelaitteita, seuratakseen ja analysoidakseen palveluidensa käyttöä sekä käyttötottumuksia, parantaakseen palveluidensa laatua ja kehittääkseen palveluitaan edelleen.

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät yleensä nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voidaan tunnistaa palveluita käyttävät selaimet.

Verkkosivustolla käytetään seuraavien sovellusten evästeitä:

  • concrete5
  • Google Analytics

Evästeitä käytetään helpottamaan palvelun käyttöä ja tilastoimaan sen käyttömääriä.

Muutokset tähän tietosuojapolitiikkaan

ANS Finland kehittää jatkuvasti palveluitaan ja voi ajoittain tehdä muutoksia tähän tietosuojapolitiikkaan ilman etukäteistä ilmoitusta. Jos tätä tietosuojapolitiikkaa muutetaan olennaisesti, ANS Finland ilmoittaa asiasta verkkosivustollaan.

Yleistä

ANS Finland ei käytä pääsääntöisesti suostumukseen perustuvaa toimintatapaa henkilötietojen keruussa.

Jos verkkosivustoilla julkaistuja tietosuojaselosteita muutetaan olennaisesti, ANS Finland ilmoittaa asiasta verkkosivustollaan [www.ansfinland.fi].

Rekisteröidyn tietopyyntöä koskeva ohjeistus