Logo

ANS Finlandin vuosikertomus ja tilinpäätös on valmis

avainluvut.JPG

Toiminnallisesti vuosi 2018 sujui hyvin, sillä saavutimme meille asetetut tavoitteet erinomaisesti niin lentoreittipalveluissa kuin Helsingin lennonjohtopalveluissakin. Myös verkoston osalta pystyimme tuottamaan palvelut kiitettävästi.

Myös liiketoiminnan kannalta vuosi oli ANS Finlandille menestyksekäs, sillä lentosuoritteiden määrä oli historiallisen korkea. Liikennemäärien voimakkaan kasvun johdosta rekrytoimme Helsinki-Vantaalle lisää henkilöstöä. Toimipiste- ja henkilöstökustannuksiin liittyviä säästöjä saavutimme keskittämällä aluelennonjohdon toimintamme Helsinki-Vantaalle.  

Turvallisuuden korostaminen on ANS Finlandin kaikkea toimintaa ohjaava periaate. Vuoden alussa Helsinki-Vantaalla tapahtui kaksi kiitotiepoikkeamaa, joista toinen aiheutui lennonjohdon toimenpiteistä. Vaikka mitään vakavaa ei seurannut, potentiaalisten vaaratilanteiden johdosta otettiin käyttöön uusia työmenetelmiä, järjestelmävaroituksia sekä laadittiin uudet turvallisuussuositukset.

Ilmastonmuutoksen ehkäisy on yhä vahvemmin esillä yhteiskunnan eri toimintojen yhteydessä – niin myös lentoliikenteessä. ANS Finlandin tavoitteena on olla maailman ympäristömyönteisin lennonvarmistusyhtiö. Polttoainetta säästävien niin sanottujen jatkuvan liu’un laskeutumisten osuudessa olemme jo Euroopan isoista kaupungeista paras.

 
Suomenkieliseen vuosikertomukseen pääset tästä: ANS2018_web_suomi.pdf

Englanninkielinen vuosikertomus ilmestyy toukokuussa.