Logo

ANS Finland aloittaa digitalisaatioyhteistyökumppanin etsinnän

ANS_iphone_map.jpg

ANS Finland käynnistää tarjouskilpailun digitaalisen liiketoiminnan alusta- ja mikropalveluratkaisun hankkimiseksi.

Hankinta toteutetaan yhteistyössä sekä Traffic Management Finland Oy:n sekä sen tytäryhtiöiden; ANS Finland Oy:n, Finrail Oy:n, ITM Finland Oy:n ja VTS Finland Oy:n kanssa.

Hankinnan kohteena on digitaalisen liiketoiminnan alusta- ja mikropalveluratkaisu. Tavoitteena on luoda pitkäjänteinen innovaatiokumppanuuteen perustuva osapuolten välinen yhteinen toimintamalli.

Kumppanuuden keskeisenä päämääränä on vaiheittain rakentaa digitaalisen liiketoiminnan mahdollistava alustaratkaisu, jonka päälle voidaan joustavasti tuottaa kohderyhmittäin räätälöityjä sähköisiä palveluita. Pilottiratkaisu toteutetaan ANS Finlandille.

Ilmoitus Hilmassa:
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2019-007189