Logo

ANS Fin­land ja EANS al­le­kir­joit­ti­vat yh­teis­työ­so­pi­muk­sen Tha­le­sin kans­sa

Thales1.jpg

FINEST on ANS Finlandin ja Viron lennonvarmistuspalveluja tuottavan EANS:n kahdenvälinen yhteistyöohjelma. Vastatakseen lisääntyneen lentoliikenteen ja yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan vaatimuksiin EANS ja ANS Finland ovat päättäneet vahvistaa yhteistyötään entisestään.

Yhtiöt allekirjoittivat World ATM Congressissa sopimuksen Thalesin kanssa, Viron ja Suomen yhteisen TopSky ATC -järjestelmän toteuttamisesta.

Lentoliikenteen hoitaminen yhtenäisessä ilmatilassa ilman valtion rajoja mahdollistaa lentoyhtiöille tehokkaamman ja siten ympäristöystävällisemmän reittivalinnan.

”FINEST-ohjelman tavoitteena on yhdenmukaisen, dynaamisen, kustannustehokkaan ja kilpailukykyisen rajat ylittävän lennonvarmistuspalvelun tarjoaminen ilmatilan käyttäjille”, EANS:n toimitusjohtaja Tanel Rautits kertoi. ”Ohjelman tavoitteena on tarjota joustavuutta liikennöintiaikoihin, tuottaa kustannusetuja ja parantaa ilmatilan käyttäjille tarjottavaa palvelua.”

”EANS ja ANS Finland ovat tehneet yhteistyötä eri osa-alueilla vuodesta 2005 lähtien. Meillä on samankaltainen kulttuurinen tausta, mutta meidän on vahvistettava asemaamme Suomenlahden alueella. Siksi FINEST-ohjelma on looginen jatkumo yhteistyöllemme”, ANS Finlandin toimitusjohtaja Raine Luojus kertoi. ”Tällä hetkellä EANS ja ANS Finland käyttävät molemmat samankaltaisia mutta erillisiä TopSky-järjestelmiä. FINEST-ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan yhteinen lentotietojen käsittelyjärjestelmä”, Luojus lisäsi.

”Lentokoneiden määrä ilmatilassa kasvaa, mikä tekee lentoliikenteen hallinnasta yhä monimutkaisempaa ja edellyttää parempaa yhteistyötä ilmailualan sidosryhmien ja etenkin lennonvarmistuspalvelujen tuottajien välillä. Allekirjoitettu sopimus osoittaa, että EANS ja ANS Finland pyrkivät systemaattisesti vastaamaan markkinoiden haasteisiin. ”Olen innoissani siitä, että saamme tehdä yhteistyötä molempien organisaatioiden kanssa tarjotaksemme yhden yhteisen TopSky-lennonjohtojärjestelmän, jonka avulla organisaatiot voivat valvoa sekä Suomen että Viron lentotiedotusalueita”, Thalesin lentoliikenteen varapääjohtaja Jean Ferré totesi.

Sopimus allekirjoitettiin Madridissa, World ATM Congressissa keskiviikkona 13.3.2019.