Logo

Ohjeita dronen lennättäjille

drone.jpg

1 Yleistä

Tämän sivuston ohjeet perustuvat mm. seuraaviin lakeihin ja määräyksiin:

 • Ilmailumääräys OPS M1-32 Kauko-ohjatun ilma-aluksen ja lennokin käyttäminen ilmailuun
 • Ilmailumääräys OPS M1-17 Radiovyöhykkeet
 • Ilmailulaki (864/2014)
 • ASM-toimintakäsikirja
 • Valtioneuvoston asetus ilmailulta rajoitetuista alueista

Kaikkien lennokkien ja miehittämättömien ilma-alusten käyttäjien on edellä mainittujen lakien ja määräysten lisäksi hyvä ottaa selvää turvallisuuteen ja yksityisyyden suojaan liittyvästä lainsäädännöstä. Lisätietoja dronen lennättämiseen liittyvistä määräyksistä ja käytännöistä löytyy Traficomin verkkosivustolta.

Traficomin Droneinfo-sovellus on myös hyvä apuväline, kun pitää määritellä, tarvitseeko lennätyksestä olla yhteydessä lennonvarmistusyksikköön vai ei.

2 Lennättäminen näköyhteydessä (VLOS- ja E-VLOS) valvottujen lentoasemien läheisyydessä

Jos lennätät kauko-ohjattua ilma-alusta (RPA) tai yli 250 g painavaa lennokkia ulkona näköyhteyteen perustuen (VLOS- tai E-VLOS) lentoasemien läheisyydessä, tulee sinun varmistaa vaatiiko lennätys luvan lennonvarmistusyksiköstä.

Lennokin lennättämisestä Jyväskylän ja Utin lentoaseman lähialueella (CTR) on aina sovittava erikseen huolimatta siitä, millä korkeudella tai missä paikassa lennokkia lennätetään. Muilla lentoasemilla lennättämisestä on sovittava etukäteen vain, mikäli haluat lennättää kauko-ohjattua ilma-alusta tai lennokkia poiketen ilmailumääräyksen (OPS M1-32) etäisyyteen perustuvien korkeuksien rajoituksista. Mikäli noudatat ilmailumääräyksen mukaisia rajoituksia, ei erillistä ilmoitusta vaadita.

Huomioithan, että lentoaseman ollessa suljettuna, on lentoaseman lähialue tai lentotiedotusvyöhyke ilmailumääräyksen mukainen RMZ-alue, jota koskevat samat rajoitukset.

Esimerkkejä milloin erillinen ilmoitus ja lupa vaaditaan:

 • haluat lennättää lähempänä lentoasemaa kuin 1 km kiitoteiden reunasta.
 • haluat lennättää etäisyydellä 1km-3km kiitotien reunoista, korkeammalla kuin 15 metriä läheisyydessä olevan esteen yläpuolella (kts. määritelmä OPS M1-32).
 • haluat lennättää lentoaseman lähialueella (CTR) tai lentotiedotusalueella (FIZ) etäisyydellä yli 3 km lentoaseman kiitoteiden reunasta korkeammalla kuin 50 metriä maan tai veden pinnasta.
 • haluat lennättää CTR:llä tai FIZ:llä sijaitsevalla AIC-julkaisun mukaisella lennätyspaikalla edellä mainituista kohdista poiketen
 • haluat lennättää lentoaseman lähestymisalueen (TMA) alla sellaisella korkeudella, että lennätys ulottuu korkeussuunnassa valvottuun ilmatilaan.

2.1 Huomioitavia asioita

 • Miehittämättömän ilma-aluksen lennättäjä on aina velvollinen tarkkailemaan ilmatilaa ja väistämään muuta ilmaliikennettä. Lennonvarmistusyksikön antama lennätyslupa ei poista väistämisvelvollisuutta lennättäjältä.
 • Samalla lennätysalueella voi toimia useita lennättäjiä. Lennonvarmistusyksiköllä ei ole velvollisuutta tiedottaa lennättäjiä muista alueella toimivista droneista. Yhteentörmäyksen välttäminen on myös tässä tapauksessa lennättäjien omalla vastuulla.
 • Helsinki-Vantaalla ilmailumääräyksen lupa-alueista poikkeavia lennätyslupia voidaan liikenteellisistä syistä johtuen myöntää vain erittäin harvoin ja hyvin perustelluista syistä.
 • Lennättäjä vastaa itse siitä, että lennätys koordinoidaan lennätysalueen läheisyydessä olevien valvomattomien lentopaikkojen ja helikopterilentopaikkojen pitäjien kanssa. Lennonvarmistusyksiköt eivät koordinoi lennätyksiä em. tahojen kanssa.
 • Lennonvarmistusyksikön antama lennätyslupa ei poista lennättäjältä velvollisuutta noudattaa valtioneuvoston asetuksessa ilmailulta rajoitetuista alueista annettuja määräyksiä. Lennättäjä vastaa tarvittavien lupien hankkimisesta.
 • Lennättäminen itärajaa myötäilevällä ADIZ-rajavyöhykkeellä edellyttää RPAS-lentosuunnitelman tekemistä ennen alueella lennättämistä. Lentosuunnitelma tulee jättää tuntia ennen suunniteltua lennätystä. Ohjeet RPAS-lentosuunnitelman tekemiseen löytyy verkkosivulta https://www.ais.fi/fi/lennonvalmistelu-ja-lentosuunnitelmat.

2.2 Lennätyksestä sopiminen

Sopimiseen tarkoitettu lomake on toimitettava lentoaseman lennonvarmistusyksikköön aina vähintään 2 arkipäivää ennen lennätystä. Helsinki-Vantaalla vastaava aika on 5 arkipäivää. Määräaikaa myöhemmin vastaanotettujen lomakkeiden käsittelyä ei voida taata. Määräajat eivät koske viranomaisten suorittamia kiireellisiä lennätyksiä.

Mikäli et ole saanut lennonvarmistusyksiköstä vastausta lähettämääsi lomakkeeseen, tulee sinun noudattaa ilmailumääräyksen mukaisia ehtoja. Lennonvarmistusyksiköiden aukiolotiedot löytyy www.ais.fi-sivuston kautta (AIP:n lentoasemakohtaiset tekstisivut tai NOTAM-tiedotteella bulletinista).

Lennonvarmistusyksikkö voi milloin tahansa hylätä lennon suorittamismahdollisuuden, ehdottaa uutta ajankohtaa tai lisätä ehtoja. Tästä johtuen miehittämättömän ilma-aluksen lennättäjä on velvollinen olemaan puhelinyhteydellä saavutettavissa koko lennätyksen ajan.

Sovi lennätyksestä tällä lomakkeella. Hakemukseen tulee liittää karttakuva, johon on merkitty haluttu lennätysalue.

Huom! Toistaiseksi emme veloita lennätyslupien käsittelystä.

ANS Finlandin lomakkeen kautta jätetyt lennätysilmoitukset. Huom! Ei sisällä EFMI ja EFSI RMZ-alueille tehtyjä ilmoituksia.

Lentoasemien kartat ja yhteystiedot:

Helsinki-Vantaa

 • VAC-kartta
 • sähköposti efhk.drone(at)ansfinland.fi

Enontekiö

 • VAC-kartta
 • sähköposti efet.ats(at)ansfinland.fi, p. 016‐554 8420

Halli

 • VAC-kartta
 • sähköposti efha.ats(at)ansfinland.fi, p. 03‐532 0071

Ivalo

 • VAC-kartta
 • sähköposti efiv.ats(at)ansfinland.fi, p. 016‐675 8620

Joensuu

 • VAC-kartta
 • sähköposti efjo.ats(at)ansfinland.fi, p. 013‐611 7020

Jyväskylä

 • VAC-kartta
 • sähköposti efjy.ats(at)ansfinland.fi, p. 014‐445 5880

Kajaani

 • VAC-kartta
 • sähköposti efki.ats(at)ansfinland.fi, p. 08‐689 7520

Kemi

 • VAC-kartta
 • sähköposti efke.ats(at)ansfinland.fi, p. 016‐211 8720

Kittilä

 • VAC-kartta
 • sähköposti efkt.ats(at)ansfinland.fi, p. 016‐366 8920

Kokkola-Pietarsaari

 • VAC-kartta
 • sähköposti efkk.ats(at)ansfinland.fi, p. 06‐869 6820

Kuopio

 • VAC-kartta
 • sähköposti efku.ats(at)ansfinland.fi, p. 017‐580 7261

Kuusamo

 • VAC-kartta
 • sähköposti efks.ats(at)ansfinland.fi, p. 08‐851 8820

Lappeenranta

 • VAC-kartta
 • sähköposti eflp.ats(at)ansfinland.fi, p. 05‐680 6321

Maarianhamina

 • VAC-kartta
 • sähköposti efma.ats(at)ansfinland.fi, p. 018‐63 4420

Oulu

 • VAC-kartta
 • sähköposti efou.ats(at)ansfinland.fi, p. 08‐880 7804

Pori

 • VAC-kartta
 • sähköposti efpo.ats(at)ansfinland.fi, p. 02‐6100 6050

Rovaniemi

 • VAC-kartta
 • sähköposti efro.ats(at)ansfinland.fi, p. 016‐363 6612

Savonlinna

 • VAC-kartta
 • sähköposti efsa.ats(at)ansfinland.fi, p. 015‐411 8120

Tampere-Pirkkala

 • VAC-kartta
 • sähköposti eftp.ats(at)ansfinland.fi, p. 03‐383 5510

Turku

 • VAC-kartta
 • sähköposti eftu.ats(at)ansfinland.fi, p. 02‐415 4801

Utti

 • VAC-kartta
 • sähköposti efut.ats(at)ansfinland.fi, p. 05‐340 8320

Vaasa

 • VAC-kartta
 • sähköposti efva.ats(at)ansfinland.fi, p. 06‐212 6120

Tulostettava muistilista dronen lennättäjälle

3 Dronen lennättäminen näköyhteyden ulkopuolella (BVLOS)

Toimittaessa näköyhteyden ulkopuolella tai muuten ilmailumääräyksessä OPS M1-32 annettujen yleisten ehtojen vastaisesti kauko-ohjatun ilma-aluksen lennättäjät (RPAS-toimijat) eli ammattimaisesti miehittämätöntä ilma-alusta ohjaavat lennättäjät voivat hakea tilapäisen vaara-alueen perustamista Liikenne- ja viestintävirastolta (Traficom) tai Ilmatilan hallintayksiköltä (AMC) ASM-Toimintakäsikirjan kohdassa 3.10.2 mukaisesti.

3.1 Tilapäisen vaara-alueen perustaminen miehittämättömän ilmailun tarpeisiin AMC:n toimesta

Ilmatilan hallintayksikkö (AMC) perustaa Ilmailulain 11§:n mukaisesti enintään kaksi viikkoa kestävät miehittämättömän ilmailun vaara-alueet ASM-Toimintakäsikirjan kohdassa 3.10.2 määritellyin reunaehdoin.

Kaikkia muita alueita koskevat hakemukset tulee osoittaa Traficomille.

Tilapäisen vaara-alueen perustaminen on maksullista.

Hinta 240€ (+ALV 24%). Maksuehto 14 vuorokautta.

Vaara-alueen perustaminen tulee esittää AMC:lle viimeistään 2 arkipäivää klo 12:00 (LMT) ennen toiminnan aloitusta. Esim: Mikäli toiminta vaara-alueella halutaan alkavan maanantaiaamuna 08:00 (LMT), tulee hakemus tällöin lähettää AMC:lle viimeistään torstaina ennen klo 12:00 (LMT).

Tilapäisen vaara-alueen perustamista haetaan tällä lomakkeella. Tutustu ASM-Toimintakäsikirjan kohtaan 3.10.2 ja Puolustusvoimien ohjeeseen ilmakuvaajalle ennen lomakkeen täyttämistä.

Varmista hakemuksen saapuminen AMC:hen puhelimitse 03 386 9851.

Hyväksytystä tilapäisen vaara-alueen perustamisesta tiedotetaan hakijaa sähköpostitse.

Hyväksytty tilapäinen vaara-alue julkaistaan NOTAM-tiedotteella ja esitetään www.ais.fi sivuston Reittitiedotteissa (PIB) sekä NAV WRNG-kartalla.

4 Geofencingin purkaminen

ANS Finland voi lennättäjän pyynnöstä myöntää geofencigin purkutodistuksen lentoasemien läheisyyttä koskevien geofencingien osalta.

Todistus myönnetään vain siksi ajaksi, kun se lennätystehtävän vuoksi on tarpeellista. Vain viranomaisille voidaan myöntää pysyviä purkulupia.

ANS Finlandilla on oikeus palveluehtojensa mukaisesti periä purkutodistuksesta maksu 1.1.2019 alkaen. Hinta on 120€ (+ALV 24%).

Pyyntö lennätysrajoituksen purkamisesta tulee tehdä sähköpostitse lvo(at)ansfinland.fi. Pyynnön käsittelyaika on 5 arkipäivää.

Tietosuojaseloste