Logo


ans_talvi_web.jpg

Air Navigation Services Finland Oy (ANS Finland) vastaa Suomen ilmatilan käytön hallinnasta sekä lentoreitti- ja lennonvarmistuspalveluista lentoasemilla Suomessa.

Vastuullamme on myös lennonvarmistuksen tarvitseman infrastruktuurin sekä järjestelmien suunnittelu ja ylläpitäminen kansainväliset vaatimukset täyttäen.

Asiakkaitamme ovat lentoasemat, kaupallinen ilmailu, Suomen valtion ilmailu ja sotilasilmailu, yleisilmailu sekä lentokoulut.

Uutiset